COP warmtepomp berekenen

Energiebesparing en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse debat. Terwijl je dit leest, is ergens in Nederland wel iemand bezig met het installeren van een warmtepomp, hét apparaat dat staat voor groene energie en efficiëntie. Maar hoe efficiënt is jouw warmtepomp eigenlijk? De Coëfficiënt Of Performance, beter bekend als de COP, is dé graadmeter voor de prestatie van jouw warmtepomp, en die wil je ongetwijfeld op scherp zetten. Bereken snel en eenvoudig de COP van jouw (gewenste) warmtepomp.

COP calculator

Wat is COP?

Stel je voor, het is een koude winterdag buiten, maar binnen geniet je van een behaaglijke warmte zonder hoge energiekosten. Dit is waar de COP, de Coëfficiënt of Performance, van een warmtepomp een centrale rol speelt. Het vertelt je hoe efficiënt je warmtepomp werkt. Een hogere COP betekent meer warmte voor iedere verbruikte kilowatt stroom.

Maar wat is die COP nu precies? Het is een getal dat aangeeft hoeveel warmte-energie een warmtepomp produceert tegenover de hoeveelheid elektrische energie die hij verbruikt. Het is een manier om de efficiëntie van je warmtepomp in een oogopslag te beoordelen. Je kunt het zien als het rapportcijfer voor het energiezuinig functioneren van je warmtepomp.

Basisuitleg COP

Laten we beginnen bij de basis: COP staat voor prestatiecoëfficiënt. Hoe hoger de COP-waarde, hoe efficiënter de warmtepomp. Je kunt het zien als het aantal toeren van een fiets: hoe hoger het aantal toeren, hoe sneller je vooruitgaat zonder meer moeite te hoeven doen.

Eenvoudig gezegd, als een warmtepomp een COP van 5 heeft, betekent dit dat voor elke gebruikte kilowatt elektriciteit, de warmtepomp 5 kilowatt aan warmte levert. Duik iets dieper, en je begrijpt dat deze verhouding wordt beïnvloed door factoren zoals buitentemperatuur en het type warmtepomp. Een COP is dus niet constant maar varieert per situatie. Het praktische van de COP is dat je een directe indicator hebt voor de terugverdientijd van je investering; hoe hoger de COP, hoe sneller je de kosten voor de warmtepomp eruit haalt.

Onderscheid tussen COP en SPF

Nu zou je kunnen denken dat COP alles zegt over de efficiëntie van je warmtepomp, maar er is nog een speler op het veld: de SPF, ofwel de Seasonal Performance Factor. Dit is de jaarrendement van je warmtepomp.

Terwijl de COP een momentopname is, geeft de SPF een gemiddeld beeld over langere termijn, rekening houdend met seizoensvariaties. Het is als het verschil tussen een foto en een film; de SPF geeft je het complete verhaal van een heel seizoen, terwijl de COP een stilstaand beeld is van de efficiëntie op een bepaald moment.

 • COP geeft je inzicht in de prestatie op een specifiek moment.
 • SPF is daarentegen de sleutel tot begrip van de algehele efficiëntie en kan je helpen te projecteren hoe de warmtepomp presteert doorheen verschillende seizoenen en temperatuurschommelingen.
 • Bij het overwegen van de aanschaf van een warmtepomp is het daarom verstandig om zowel naar de COP- als SPF-waarden te kijken voor een volledig inzicht in de verwachte prestaties.

Hoe bereken je de COP van een warmtepomp?

Een warmtepomp is een slimme jongleur die energie van buiten naar binnen verhuist, en daarbij jouw huis behaaglijk warm houdt. Maar hoe efficiënt deze artiest in jouw huis te werk gaat, dat kun je uitdrukken in een maatstaaf: de COP. Laten we dat eens haarfijn uitpluizen, hoe bereken je nou die COP?

Benodigde gegevens voor berekening

Voordat je begint met het berekenen van de COP-waarde, zorg ervoor dat je de juiste gereedschapstas bij je hebt. Deze gevulde tas bestaat uit essentiële informatie – want zonder gegevens, geen berekening.

 • De hoeveelheid opgewekte warmte-energie (uitgedrukt in kWh)
 • De hoeveelheid verbruikte elektrische energie om die warmte op te wekken (ook uitgedrukt in kWh)

Stappenplan COP berekening

Berekeningsformule toepassen

Nu komen we bij het spannende gedeelte. Met je informatie ga je de formule toepassen. Eentje die de effectiviteit van je warmtepomp onthult:

COP = Opwekte warmte-energie / Verbruikte elektrische energie

Even een praktisch voorbeeld: Stel, jouw warmtepomp heeft 4000 kWh aan warmte-energie opgewekt, en daarvoor 1000 kWh aan elektriciteit gebruikt. Pas de formule toe en voilà: COP = 4000 / 1000 = 4.0. Een COP van 4.0 betekent dat voor elke kWh elektriciteit, de pomp 4 kWh aan warmte geeft. Efficiënt?

Invloedsfactoren op de COP van een warmtepomp

De prestatie van een warmtepomp wordt niet enkel door het apparaat zelf bepaald. De omstandigheden waarin het apparaat moet werken, spelen een minstens zo belangrijke rol. Laten we eens kijken naar de drie kernelementen die de prestatiecoëfficiënt, ofwel de COP, van een warmtepomp beïnvloeden.

Type warmtepomp en effect op COP

Het hart van de verwarmingskracht in je huis klopt op het ritme van de warmtepomp die je kiest. Kies wijs, want het type warmtepomp is van cruciaal belang voor de COP.

Er zijn grofweg twee hoofdsoorten warmtepompen: de lucht-water en de bodemwater warmtepompen. De lucht-water warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht om je huis te verwarmen. De bodemwater-variant daarentegen haalt zijn warmte uit de grond. Over het algemeen hebben bodemwaterwarmtepompen een hogere COP dan lucht-water-warmtepompen, simpelweg omdat de temperatuur in de grond stabieler en vaak hoger is dan in de lucht, vooral in de winter.

 • Lucht-water-warmtepomp: afhankelijk van het seizoen, kan de COP variëren door veranderingen in de buitentemperatuur.
 • Bodemwaterwarmtepomp: meer investering vooraf, maar vaak een stabielere en hogere COP door de constante grondtemperatuur.

Omgevingstemperatuur en prestatiecoëfficiënt

Warmtepompen zijn bijzonder gevoelig voor de omgevingstemperatuur. De COP van een warmtepomp neemt in de regel af wanneer de buitentemperatuur daalt. Voor een lucht-water warmtepomp is dit effect merkbaarder dan voor een warmtepomp die energie uit de bodem haalt. Dit komt omdat lucht een sterk variërende warmtebron is en koude buitenlucht de warmtepomp meer energie laat verbruiken om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren.

 • Rendement tussen zomer en winter: in de winter zal je warmtepomp harder moeten werken om het binnen behaaglijk te houden.
 • Effect van extreme kou: tijdens een strenge winter kan de COP van een lucht-water warmtepomp aanzienlijk dalen.

Isolatieniveau van het gebouw

Goede isolatie is als een gebreide trui voor je huis: het houdt de warmte lekker binnen. Investeer in isolatie, want het isolatieniveau van je gebouw heeft een directe invloed op de COP van je warmtepomp.

Wanneer je huis goed geïsoleerd is, zal de warmte die door de warmtepomp wordt geproduceerd minder snel ontsnappen. Dit betekent dat de warmtepomp minder frequent hoeft aan te slaan om je huis op een prettige temperatuur te houden. De COP zal daardoor hoger zijn, want de warmtepomp werkt efficiënter. Een huis met slechte isolatie is als een vergiet: je blijft maar energie (en dus geld) erin gieten, maar de warmte lekt net zo hard weer weg.

 • Thermische isolatie: vloer, dak, en muurisolatie zijn essentieel voor een constant binnenklimaat.
 • Enkel of dubbel glas? Dubbel glas of zelfs driedubbel glas kan de COP van je warmtepomp ten goede komen door minder warmteverlies.

Optimaliseren van de COP voor meer efficiëntie

De COP is de score die aangeeft hoe goed jouw warmtepompatleet presteert. Hoe hoger de score, des te efficiënter de warmtepomp. Laten we eens kijken hoe je deze score kunt optimaliseren.

Adviezen voor het verbeteren van de warmtepompefficiëntie

De efficiëntie van een warmtepomp verbeteren is als het tunen van een fijne motor – het vergt aandacht en kennis van zaken. Met enkele aanpassingen kun je al een groot verschil maken.

 • Regelmatige afstelling: Zorg ervoor dat de instellingen van de warmtepomp nauwkeurig zijn afgesteld op de specifieke behoeften van jouw woning. Hierdoor functioneert de warmtepomp binnen zijn optimale prestatiespectrum.
 • Thermostaatstrategie: Gebruik slimme thermostaten om de temperatuur nauwkeurig te reguleren. Te veel schommelingen kunnen leiden tot inefficiëntie en slijtage.
 • Isolatie optimaliseren: Een goed geïsoleerd huis zorgt ervoor dat de geproduceerde warmte maximaal benut wordt. Dus controleer de isolatie van je huis en verbeter deze waar nodig.
 • Zonne-energie integratie: Combineer je warmtepomp met zonnepanelen om de energie-efficiëntie te vergroten. De zon is tenslotte een gratis en duurzame energiebron.
 • Dimensionering van het systeem: Een te groot of te klein systeem werkt niet efficiënt. Zorg ervoor dat de grootte van de warmtepomp afgestemd is op de ruimte die je verwarmt of koelt.

Onderhoud en impact op COP

Een warmtepomp heeft, net zoals elke machine, onderhoud nodig om optimaal te blijven presteren. Verwaarlozing kan leiden tot een afname van de COP, en dus van de efficiëntie van de warmtepomp.

 • Regelmatige controles: Laat je warmtepompsysteem jaarlijks controleren door een professional. Zo blijven alle onderdelen correct functioneren en behoud je de fabrieksspecificaties.
 • Schone filters: Zorg dat je de filters van de warmtepomp regelmatig reinigt of vervangt. Vuile filters kunnen de luchtdoorstroom beperken en het systeem harder laten werken dan nodig is.
 • Vloeistofniveaus: Laat de vloeistofniveaus controleren en bijvullen indien nodig. Een juist niveau van koelmiddel waarborgt een efficiënte warmteoverdracht.
 • Leidinginspectie: Het inspecteren en, indien nodig, repareren van leidingen voorkomt energieverspilling door lekken.
 • Up-to-date houden van het systeem: Technologie evolueert voortdurend. Investeer in de nieuwste technologieën of updates die de efficiëntie van je warmtepomp kunnen verhogen.

Praktijkvoorbeelden bij het berekenen van de COP

Met een paar praktijkvoorbeelden leer je hoe je de COP van je warmtepomp in kaart brengt en wat de impact ervan is op je energiekosten.

Voorbeeldberekening voor een huishouden

Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft zo zijn eigen behoeften als het gaat om verwarming. Stel je voor: je hebt een warmtepomp geïnstalleerd en je wilt weten wat deze je op jaarbasis oplevert. De COP gaat je dat vertellen.

De prestatiecoëfficiënt kan per seizoen verschillen, want de buitentemperatuur speelt een grote rol. Laten we voor dit voorbeeld uitgaan van een gemiddelde COP-waarde van 4 over het hele jaar. Dat betekent dus dat voor elke eenheid elektriciteit die de warmtepomp gebruikt, je vier eenheden warmte krijgt. Simpel gezegd: lekker efficiënt.

 • Stap 1: Bepaal je jaarlijkse energieverbruik voor verwarming. Laten we zeggen dat je 4000 kWh gebruikt.
 • Stap 2: Deel dit verbruik door de gemiddelde COP-waarde. Dat wordt dus 4000 kWh ÷ 4 = 1000 kWh aan elektriciteit voor je warmtepomp.
 • Stap 3: Verzamel je energietarieven om de kosten te berekenen. Stel de prijs voor elektriciteit is € 0,22 per kWh, dan kost het je 1000 kWh x € 0,22 = € 220 op jaarbasis.

Vergelijk dit met een conventioneel systeem zonder warmtepomp waarbij je met dezelfde warmte mogelijk rond de € 880 (4000 kWh x € 0,22) kwijt zou zijn geweest. Voel je de besparing al?

Energiekostenanalyse op basis van COP

Door inzichtelijk te maken wat je kwijt bent aan energiekosten met een warmtepomp, kleuren de getallen het echte plaatje in. De COP is je gids in deze financiële jungle.

Laten we jouw energiekosten ontleden met behulp van de COP van je warmtepomp. Stel dat je COP varieert van 3,5 in de winter tot 5,0 in de tussenseizoenen. Hoe pakt dat in je portemonnee?

 1. Bepaal de seizoensafhankelijke verbruikswaarden. Zo heb je bijvoorbeeld in de winter 2000 kWh nodig en in de andere seizoenen samen ook 2000 kWh.
 2. Bereken de elektriciteitsbehoefte per seizoen. Winter: 2000 kWh ÷ 3,5 = ongeveer 571 kWh. Overige seizoenen: 2000 kWh ÷ 5 = 400 kWh.
 3. Tel deze waarden bij elkaar op om je totale elektriciteitsverbruik voor de warmtepomp te krijgen. Dat wordt 571 kWh + 400 kWh = 971 kWh per jaar.
 4. Gebruik weer de elektriciteitsprijs om je jaarlijkse kosten te berekenen: 971 kWh x € 0,22 = rond de € 214.

Kijkend naar bovenstaande analyse, wordt het duidelijk dat een schommelende COP direct effect heeft op je portemonnee. Zelfs kleine verschillen in prestatie kunnen leiden tot een merkbare verandering in je energierekening. Daarom is het slim om zorg te dragen voor optimaal gebruik en onderhoud van je warmtepomp, want dan hou je die COP zo hoog mogelijk – en je kosten zo laag mogelijk.