Btw berekenen

Weet je nog dat je vroeger op de basisschool van die saaie rekenlessen had? Nou, vergeet dat maar. Vandaag gaan we jouw rekenvaardigheden naar een hoger niveau tillen met een werkelijk praktische berekening: de Nederlandse btw. Met onze calculator bereken je de Nederlandse btw van 9% of 21% over een bedrag dat inclusief of exclusief btw is.

Btw Calculator

Wat is Nederlandse btw?

Als ondernemer of zzp’er in Nederland krijg je te maken met btw (belasting over de toegevoegde waarde). En ook als consument betaal je deze btw. Oftewel: we betalen allemaal btw. Maar wat is btw eigenlijk? En hoe bereken je het?

Btw is een indirecte belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. Het is een belasting die je als ondernemer doorberekent aan je klanten. De Belastingdienst int deze belasting en draagt het vervolgens af aan de overheid. Om te begrijpen hoe btw werkt, moet je weten dat er twee soorten btw zijn: de btw die je als ondernemer in rekening brengt (de output btw) en de btw die je zelf betaalt bij het inkopen van goederen en diensten (de input btw).

Verschillende btw-tarieven

In Nederland gelden verschillende btw-tarieven, afhankelijk van het soort product of dienst dat je levert. Het standaardtarief is 21%. Dit tarief is van toepassing op de meeste goederen en diensten.

Naast het standaardtarief gelden er twee lagere tarieven: het verlaagde tarief van 9% en het nultarief van 0%. Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld van toepassing op levensmiddelen, boeken en medicijnen. Het nultarief geldt voor export en internationale handel buiten de Europese Unie.

 • Het standaardtarief van 21%
 • Het verlaagde tarief van 9%
 • Het nultarief van 0%

Hoe de Nederlandse btw werkt

De Belastingdienst speelt een belangrijke rol bij het innen en controleren van de btw in Nederland. Ze houden toezicht op de naleving van de btw-regels en zorgen ervoor dat bedrijven hun verplichtingen nakomen. Daarnaast verstrekken ze ook informatie en ondersteuning aan ondernemers, zodat zij op een correcte en efficiënte manier met de btw kunnen omgaan.

De Belastingdienst is als het ware de ‘spin in het web’ als het gaat om de btw. Zij zorgen ervoor dat de juiste bedragen worden betaald en dat alle transacties correct worden geregistreerd. Dit is van groot belang om de juiste hoeveelheid btw te kunnen innen en om een eerlijk speelveld te creëren voor iedereen.

Btw-aangifte doen

Als ondernemer ben je verplicht om btw-aangifte te doen bij de Belastingdienst. Hiermee geef je aan hoeveel btw je hebt ontvangen van je klanten en hoeveel btw je hebt betaald bij je inkopen. Op basis van deze aangifte bepaalt de Belastingdienst hoeveel btw je moet afdragen of terugkrijgt.

Periodieke aangifte

De meeste ondernemers moeten periodiek btw-aangifte doen. Dit betekent dat je meestal per kwartaal aangifte moet doen, maar soms ook per maand of per jaar, afhankelijk van de omvang van je onderneming. Je geeft hierbij alle inkomende en uitgaande btw op, inclusief eventuele correcties en bijzondere situaties.

 • Tijdens het doen van de periodieke aangifte moet je zorgvuldig alle bedragen invullen. Controleer goed of alle berekeningen kloppen en geen fouten bevatten. Een kleine administratieve fout kan namelijk grote gevolgen hebben voor de btw die je moet betalen of terugkrijgt.
 • Als je de btw-aangifte hebt ingevuld en gecontroleerd, kun je deze indienen via de website van de Belastingdienst. Zorg ervoor dat je dit op tijd doet, om eventuele boetes of andere vervelende consequenties te voorkomen.
Jaarlijkse aangifte

Voor sommige ondernemers geldt een jaarlijkse btw-aangifte, in plaats van de standaard periodieke aangifte. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleine ondernemers die gebruik maken van de Kleineondernemersregeling (KOR). Bij de jaarlijkse aangifte geef je al je inkomende en uitgaande btw op over het gehele jaar.

Het voordeel van de jaarlijkse aangifte is dat je minder vaak aangifte hoeft te doen, maar het nadeel is dat je een groter bedrag in één keer moet verwerken. Zorg er daarom voor dat je gedurende het jaar een goede administratie bijhoudt en alle btw-bedragen goed registreert, zodat de jaarlijkse aangifte soepel verloopt.

Btw uitrekenen in de praktijk

Als ondernemer krijg je onvermijdelijk te maken met het berekenen van btw. Of je nu producten verkoopt of diensten aanbiedt, de btw speelt een belangrijke rol in je bedrijfsvoering. Laten we eens kijken naar het berekenen van btw over producten en diensten, en ook naar de specifieke situaties die zich kunnen voordoen bij internationale handel.

Btw berekenen over producten en diensten

Het berekenen van btw over producten en diensten is een essentieel onderdeel van het ondernemerschap. Bij het verkopen van producten moet je btw in rekening brengen over de verkoopprijs. Dit betekent dat je de verkoopprijs moet verhogen met het bijbehorende btw-tarief. Het tarief kan variëren, afhankelijk van het type product of dienst dat je aanbiedt. Houd er ook rekening mee dat er speciale regelingen kunnen zijn voor bepaalde producten of diensten, zoals de margeregeling voor tweedehands goederen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de juiste btw-tarieven en eventuele uitzonderingen voor jouw specifieke branche of product.

 • Controleer altijd de geldende btw-tarieven voor de producten of diensten die je aanbiedt.
 • Houd rekening met eventuele uitzonderingen zoals de margeregeling voor tweedehands goederen.

Omgaan met btw bij internationale handel

Internationale handel kan het berekenen van btw complexer maken. Het is belangrijk om te weten welke regels gelden voor het verrekenen van btw bij grensoverschrijdende transacties. Diensten en digitale producten worden anders behandeld dan fysieke goederen. Bij diensten en digitale producten gelden vaak de btw-regels van het land waarin de afnemer van de dienst is gevestigd. Bij goederen en fysieke producten geldt meestal het btw-regime van het land waarin de goederen worden geleverd. Dit kan leiden tot verschillende btw-tarieven en administratieve verplichtingen.

Diensten en digitale producten

Bij het verlenen van diensten en het leveren van digitale producten aan buitenlandse klanten, moet je de juiste btw-regels toepassen. In veel gevallen moet je de btw in rekening brengen van het land waarin je klant is gevestigd. Dit betekent dat je moet weten welk btw-tarief in dat land geldt en of er specifieke regels zijn waaraan je moet voldoen. Het is verstandig om bij internationale dienstverlening advies in te winnen bij een gespecialiseerde belastingadviseur of de Belastingdienst.

 1. Vraag bij internationale dienstverlening advies aan een gespecialiseerde belastingadviseur of de Belastingdienst.
 2. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de btw-regels en tarieven van het land waarin je klant is gevestigd.
Goederen en fysieke producten

Bij het verkopen van goederen aan klanten in het buitenland gelden andere btw-regels. In principe moet je de btw in rekening brengen van het land waarin de goederen worden geleverd. Dit betekent dat je moet weten welk btw-tarief in dat land van toepassing is en aan welke administratieve verplichtingen je moet voldoen. Het kan ook nodig zijn om een btw-nummer aan te vragen in het desbetreffende land.

 1. Onderzoek welk btw-tarief in het land van levering van toepassing is.
 2. Zorg dat je voldoet aan de administratieve verplichtingen van het land waarin je goederen levert.

Btw uitrekenen in de praktijk vraagt om aandacht voor detail en kennis van de geldende regelgeving. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de btw-tarieven en regels die voor jouw specifieke producten of diensten gelden. In geval van internationale handel is het belangrijk om de regels van het betreffende land te kennen en indien nodig advies in te winnen bij een belastingadviseur.

Speciale situaties bij btw berekenen

Btw berekenen kan soms wat ingewikkeld zijn, vooral in speciale situaties. In dit gedeelte van het artikel zullen we drie van deze speciale situaties bespreken: de Kleineondernemersregeling (KOR), de Margeregeling bij tweedehands goederen en het verleggen van btw.

Kleineondernemersregeling (KOR) toepassen

Heb je een klein bedrijf en val je onder de grens van de KOR? Dan kun je in aanmerking komen voor een vermindering of zelfs vrijstelling van btw. Het is een regeling die bedoeld is om kleine ondernemers te helpen, zodat zij minder administratieve lasten hebben en hun winst kunnen vergroten.

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor de KOR, moet je kijken naar je jaarlijkse omzet exclusief btw. Als deze omzet niet hoger is dan een bepaald bedrag, kun je de KOR toepassen. In 2023 is dit bedrag €20.000. Als je onder dit bedrag blijft, hoef je minder of zelfs helemaal geen btw af te dragen. Dit kan aanzienlijk schelen in je administratieve werkzaamheden.

 • Als je in aanmerking komt voor de KOR en je wilt er gebruik van maken, moet je je aanmelden bij de Belastingdienst. Zij beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden.
 • Als je de KOR toepast, mag je geen btw in rekening brengen aan je klanten en hoef je geen btw-aangifte te doen. Let op, dit betekent ook dat je geen btw kunt terugvragen voor je zakelijke uitgaven.

Margeregeling bij tweedehands goederen

Als je in de handel van tweedehands goederen zit, kun je in aanmerking komen voor de margeregeling. Deze regeling is bedoeld om dubbele belasting te voorkomen bij de verkoop van goederen waarover al btw is betaald.

De margeregeling is van toepassing als je goederen verkoopt die in het verleden door een andere ondernemer zijn geleverd. Bijvoorbeeld antiek, kunst, sieraden of tweedehands boeken. Als je de margeregeling toepast, hoef je alleen btw te berekenen over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van het product.

Let op de volgende punten bij de margeregeling:
 1. Je moet kunnen aantonen dat het om tweedehands goederen gaat door middel van facturen, inkoopregisters of andere bewijsstukken.
 2. Je mag geen btw terugvragen voor je zakelijke uitgaven met betrekking tot deze goederen.

Btw verleggen

Soms komt het voor dat je als ondernemer de btw niet zelf hoeft af te dragen, maar dat je dit verlegt naar de afnemer van je producten of diensten. Dit wordt btw-verlegging genoemd. Dit kan voorkomen bij internationale handel, maar ook bij bepaalde binnenlandse situaties. Er zijn verschillende redenen waarom je btw kunt verleggen, bijvoorbeeld als je goederen levert aan een andere ondernemer binnen de EU of als je werkt met onderaannemers.

Bij btw-verlegging moet je rekening houden met het volgende:
 1. Je moet een specifieke vermelding op je factuur zetten waaruit blijkt dat de btw is verlegd.
 2. De afnemer van je product of dienst moet zelf de btw aangeven en betalen.

Let op, btw-verlegging kan ingewikkeld zijn en het is belangrijk om de juiste regels en voorwaarden te volgen. Het is verstandig om advies in te winnen bij een fiscaal adviseur of de Belastingdienst als je twijfels hebt over btw-verlegging.

Tools en tips voor btw berekenen

Als het op het berekenen van btw aankomt, kun je gebruik maken van verschillende tools en strategieën om het proces makkelijker te maken. Dit zijn een aantal handige tips en technieken die je kunt gebruiken:

Online btw-calculators gebruiken

Een snelle en handige manier om btw te berekenen is door gebruik te maken van online btw-calculators. Deze tools – zoals die van ons – stellen je in staat om snel de btw-bedragen te berekenen op basis van het bedrag exclusief btw en het toepasselijke btw-tarief. Je voert gewoon de gegevens in en de calculator doet de berekening voor je. Dit bespaart je niet alleen tijd, maar vermindert ook het risico op rekenfouten.

 • Voer het bedrag exclusief of inclusief btw in in het daarvoor bestemde veld.
 • Selecteer het juiste btw-tarief: het standaardtarief of het verlaagde tarief.
 • De calculator geeft je het bedrag aan btw en het totaalbedrag inclusief of exclusief btw.

Boekhoudsoftware met btw-functionaliteiten

Als je regelmatig met btw te maken hebt, kan het handig zijn om boekhoudsoftware te gebruiken met btw-functionaliteiten. Deze software maakt het berekenen, registreren en rapporteren van btw eenvoudiger en efficiënter.

Met boekhoudsoftware kun je de btw automatisch berekenen op basis van de ingevoerde gegevens, zoals facturen en ontvangsten. Het biedt ook functies zoals het genereren van btw-rapporten en het indienen van btw-aangiftes bij de Belastingdienst. Zorg er wel voor dat je een betrouwbare en gebruiksvriendelijke boekhoudsoftware kiest die voldoet aan jouw specifieke behoeften en eisen.

Handmatige berekening en controle

Hoewel online btw-calculators en boekhoudsoftware handige hulpmiddelen zijn, kan het ook nuttig zijn om handmatig btw te berekenen en te controleren. Dit geeft je een beter begrip van het berekeningsproces en helpt je om eventuele fouten op te sporen.

Om handmatig btw te berekenen, vermenigvuldig je het bedrag exclusief btw met het btw-tarief en deel je het resultaat door 100. Tel vervolgens dit bedrag op bij het oorspronkelijke bedrag exclusief btw om het totaalbedrag inclusief btw te krijgen.

Controleer altijd je berekeningen om ervoor te zorgen dat je de juiste bedragen hebt. Het is gemakkelijk om kleine foutjes te maken bij het berekenen van btw, dus dubbelcheck je werk om eventuele fouten te voorkomen.