Interne rentabiliteit berekenen

Weet je wat echt opwindend is? Het berekenen van de interne rentabiliteit (IRR) van een investering. Het is als het oplossen van een spannende puzzel waarbij je wiskunde van de middelbare school combineert met je gedurfde zakelijke beslissingen. De IRR onthult het geheim van de winstgevendheid van je investering. Gebruik de calculator om snel en eenvoudig de interne rentabiliteit te berekenen

Interne rentabiliteit calculator

Wat is interne rentabiliteit (IRR)?

Interne rentabiliteit (IRR) is een maatstaf die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een investering te beoordelen. Het geeft aan hoeveel rendement een investering genereert ten opzichte van het geïnvesteerde bedrag. Met andere woorden, de IRR berekent het percentage waarbij de contante waarde van de toekomstige kasstromen gelijk is aan nul.

Basisuitleg van IRR

Om de IRR te begrijpen, moet je begrijpen wat contante waarde is. Contante waarde is de waarde van toekomstige kasstromen, uitgedrukt in de waarde van vandaag. De IRR is dus het rendement waarmee de contante waarde van de toekomstige kasstromen gelijk is aan nul.

Stel je voor dat je een investering doet met een initiële investering van €10.000 en je verwacht dat de investering een kasstroom van €2.000 per jaar zal genereren gedurende 5 jaar. Om de IRR te berekenen, moet je het rendement vinden waarmee de contante waarde van deze kasstromen gelijk is aan €10.000. Als de IRR bijvoorbeeld 10% is, dan is de contante waarde van de kasstromen €10.000.

 • IRR is een percentage dat aangeeft hoeveel rendement een investering genereert.
 • Het berekent het rendement waarmee de contante waarde van toekomstige kasstromen gelijk is aan nul.

Waarom IRR belangrijk is voor investeringen

IRR is belangrijk voor investeringen omdat het een maatstaf is voor de winstgevendheid en levensvatbaarheid van een investeringsproject. Het berekenen van de IRR stelt investeerders in staat om te beoordelen of een investering de moeite waard is en of het rendabel genoeg is. Als de IRR hoger is dan het vereiste rendement, wordt de investering als gunstig beschouwd. Als de IRR lager is dan het vereiste rendement, wordt de investering als ongunstig beschouwd.

Met behulp van IRR kunnen investeerders ook verschillende investeringsmogelijkheden vergelijken en bepalen welke het meest winstgevend is. Door de IRR van verschillende projecten te vergelijken, kunnen investeerders beslissen welke investeringen ze moeten doen om hun rendement te maximaliseren.

 • IRR beoordeelt de winstgevendheid en levensvatbaarheid van een investeringsproject.
 • Het helpt investeerders te bepalen of een investering de moeite waard is.
 • IRR vergelijkt verschillende investeringsmogelijkheden om het meest winstgevende project te identificeren.

Hoe bereken je IRR?

Als je wilt weten hoe je de interne rentabiliteit (IRR) van een investering kunt berekenen, zijn er verschillende manieren waarop je dit kunt doen. We zullen stap voor stap de formules voor IRR uitleggen.

De formule stap voor stap

Om de IRR van een investering te berekenen, kun je de volgende formule gebruiken:

IRR = Eerste veronderstelde rentevoet + (Netto contante waarde / (Netto contante waarde + Bedrag bij rentevoet))

Waarbij geldt:

 • De Eerste veronderstelde rentevoet de rentevoet is die je aanvankelijk vermoedt te gebruiken.
 • De Netto contante waarde (NCW) de huidige waarde is van alle toekomstige kasstromen die voortvloeien uit de investering.
 • Het Bedrag bij rentevoet de toekomstige waarde is van alle toekomstige kasstromen die voortvloeien uit de investering, berekend met behulp van de Eerste veronderstelde rentevoet.

De formule kan een beetje ingewikkeld lijken, maar laten we eens kijken naar een voorbeeld om het duidelijker te maken.

Netto Contante Waarde (NCW)

De Netto Contante Waarde (NCW) is het verschil tussen de huidige waarde van de investering en de totale kosten van de investering. Het berekenen van de NCW vereist het gebruik van een disconteringsvoet, die de rentevoet is die wordt gebruikt om de toekomstige kasstromen contant te maken.

Om de NCW te berekenen, neem je de kasstromen van de investering, breng je deze terug naar hun contante waarde met behulp van de disconteringsvoet, en trek je de totale kosten van de investering af van de contante waarde van de kasstromen.

Het vinden van de IRR door middel van de NCW

Om de IRR te berekenen met behulp van de NCW, moet je de formule voor IRR herhaaldelijk oplossen met verschillende rentevoeten totdat de Netto Contante Waarde gelijk is aan nul. Op deze manier vind je de rentevoet die ervoor zorgt dat de contante waarde van de kasstromen gelijk is aan de totale kosten van de investering.Dit kan een tijdrovend proces zijn, maar er zijn efficiëntere manieren om de IRR te berekenen, zoals het gebruik van Excel.

Excel voor IRR berekeningen

Excel heeft een ingebouwde functie genaamd IRR die het berekenen van de IRR een stuk eenvoudiger maakt. Met deze functie hoef je niet handmatig de formule op te lossen met verschillende rentevoeten; Excel doet dit automatisch voor je.

De IRR-functie in Excel

Om de IRR van een investering te berekenen in Excel, kun je de volgende formule gebruiken:

=IRR(B1:Bn), waarbij B1:Bn de reeks kasstromen is van de investering.

Excel zal de IRR berekenen en het resultaat weergeven als een decimaal getal. Dit getal is de rentevoet die ervoor zorgt dat de contante waarde van de kasstromen gelijk is aan nul.

Tips voor nauwkeurigheid in Excel

Om nauwkeurige IRR-resultaten te krijgen in Excel, is het belangrijk om de kasstromen correct in te voeren en ervoor te zorgen dat ze in de juiste volgorde staan. Het is ook aan te raden om een initiële schatting van de IRR te geven om de berekening te versnellen.

Veelvoorkomende valkuilen bij het berekenen van IRR

Als het op het berekenen van de interne rentabiliteit (IRR) aankomt, zijn er een paar valkuilen waar je je bewust van moet zijn. Deze kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid van je berekeningen en de interpretatie van de resultaten. Twee specifieke valkuilen gaan we het over hebben: herinvesteringveronderstellingen en projecten met onconventionele kasstromen.

Herinvesteringveronderstellingen

Een van de valkuilen bij het berekenen van de IRR heeft te maken met de herinvesteringveronderstellingen. Dit heeft betrekking op het idee dat eventuele positieve kasstromen die na de initiële investering worden gegenereerd, tegen dezelfde IRR worden herbelegd. Dit betekent in feite dat je ervan uitgaat dat je dezelfde rente kunt verdienen op je geld gedurende de gehele levensduur van het project.

Maar het probleem met deze veronderstelling is dat het in werkelijkheid vaak moeilijk is om dezelfde rente te verdienen op je geld. De rentetarieven kunnen variëren en er kunnen verschillende beleggingsmogelijkheden zijn met verschillende rendementen. Daarom kan het gebruik van een enkele IRR om de herbeleggingsopbrengsten te vertegenwoordigen leiden tot vertekende resultaten.

Projecten met onconventionele kasstromen

Een andere valkuil bij het berekenen van de IRR heeft te maken met projecten met onconventionele kasstromen. Dit zijn projecten waarbij de kasstromen ongebruikelijk zijn en niet voldoen aan de gebruikelijke patroon van een negatieve kasstroom gevolgd door een reeks positieve kasstromen.

Een voorbeeld van een project met onconventionele kasstromen is een project waarbij er meerdere keren negatieve kasstromen zijn, gevolgd door positieve kasstromen. Dit kan voorkomen bij projecten waarbij er herhaalde investeringen of buitengewone uitgaven nodig zijn tijdens de levensduur van het project.

Vergelijking van IRR met andere investeringsmaatstaven

De Interne Rentabiliteit (IRR) is een krachtige maatstaf voor het beoordelen van investeringsprojecten, maar hoe verhoudt het zich tot andere veelgebruikte investeringsmaatstaven? Laten we eens kijken naar de vergelijking van IRR met de Terugverdientijd, de Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit en de Gemodificeerde Interne Rentabiliteit (MIRR).

IRR vs. Terugverdientijd

De Terugverdientijd is een eenvoudige maatstaf die aangeeft hoe lang het duurt voordat een investering is terugverdiend. Het wordt berekend door de initiële investering te delen door de verwachte jaarlijkse netto kasstromen.

Hoewel de Terugverdientijd handig kan zijn om een ruw idee te krijgen van hoe snel een investering zichzelf terugverdient, heeft het een belangrijke beperking. Het negeert namelijk de tijdswaarde van geld. De Terugverdientijd houdt geen rekening met de rente die je had kunnen verdienen door het geld elders te investeren.

IRR daarentegen houdt rekening met de tijdswaarde van geld en geeft je een rendementspercentage waarmee je jouw investering kunt vergelijken met andere beleggingsmogelijkheden. Met IRR kun je je afvragen of een investering rendabel genoeg is in vergelijking met alternatieve investeringen.

IRR vs. Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, ook wel rendement op eigen vermogen genoemd, is een maatstaf die aangeeft hoe winstgevend een investering is in verhouding tot het eigen vermogen. Het wordt berekend door de gemiddelde nettowinst te delen door het gemiddelde eigen vermogen.

Hoewel de Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit nuttig kan zijn om de winstgevendheid van een bedrijf te evalueren, heeft het een belangrijke beperking. Het houdt geen rekening met de tijdswaarde van geld en negeert kasstromen die voortvloeien uit de investering. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de werkelijke winstgevendheid van een investering.

IRR daarentegen neemt zowel de tijdswaarde van geld als de kasstromen in overweging. Het geeft je een duidelijk beeld van de rentabiliteit van een investering, rekening houdend met zowel de initiële investering als de toekomstige kasstromen.

IRR vs. Gemodificeerde interne rentabiliteit (MIRR)

Gemodificeerde interne rentabiliteit (MIRR) is een geavanceerdere versie van de IRR. Het neemt de tijdswaarde van geld in overweging en corrigeert voor problemen die soms kunnen optreden bij het berekenen van de IRR.

Hoewel MIRR en IRR beide rekening houden met de tijdswaarde van geld, zijn er enkele verschillen tussen de twee. MIRR lost het probleem op van meerdere reële IRR-waarden in gevallen waarin er sprake is van significante kasknelpunten. Het berekent de gemiddelde rentabiliteit van de investering over de gehele looptijd.

Hoewel MIRR nuttig kan zijn in specifieke situaties waarin de IRR moeilijk te berekenen is vanwege de complexiteit van de kasstromen, is IRR doorgaans de meer gebruikte maatstaf vanwege de eenvoud en brede toepasbaarheid.

Tips voor het interpreteren van IRR-resultaten

Je hebt zojuist de interne rentabiliteit (IRR) van een project berekend en nu staar je naar het resultaat. Maar wat betekent het eigenlijk? Dit zijn enkele tips om je te helpen de IRR-resultaten beter te interpreteren.

Wanneer IRR misleidend kan zijn

Soms kan de IRR misleidend zijn en een vertekend beeld geven van de werkelijke winstgevendheid van een project. Dit zijn enkele situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het interpreteren van de IRR-resultaten:

 • Onrealistische kasstromen: Als het project onrealistische of onhaalbare kasstromen genereert, onthoud dan dat de IRR gebaseerd is op deze aannames. Het kan dus leiden tot een vertekend beeld.
 • Negatieve IRR-waarden: Als de IRR negatief is, betekent dit dat de verwachte kasstromen niet voldoende zijn om de investering terug te verdienen. Dit kan wijzen op een verliesgevend project.

IRR bij het vergelijken van projecten

De IRR is een handige maatstaf om verschillende projecten met elkaar te vergelijken. Dit zijn enkele tips om de IRR-resultaten effectief te gebruiken bij het vergelijken van projecten:

Beoordeel de IRR in combinatie met andere maatstaven:
 1. Terugverdientijd: De IRR geeft de tijd aan die nodig is om de initiële investering terug te verdienen. Vergelijk de IRR met de terugverdientijd om een completer beeld te krijgen.
 2. Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (ARR): De IRR is gebaseerd op de nettokasstromen, terwijl de ARR rekening houdt met de gemiddelde winst. Vergelijk de IRR met de ARR om verschillende aspecten van winstgevendheid te beoordelen.
 3. Gemodificeerde interne rentabiliteit (MIRR): De IRR houdt geen rekening met de herinvesteringsrente, terwijl de MIRR dit wel doet. Vergelijk de IRR met de MIRR om een beter beeld te krijgen van de werkelijke rentabiliteit.
Overweeg de risico’s en onzekerheden:

Houd bij het vergelijken van projecten rekening met de risico’s en onzekerheden die gepaard gaan met de kasstromen. Een project met een hogere IRR kan aantrekkelijker lijken, maar als het gepaard gaat met hogere risico’s, moet je voorzichtiger zijn. Overweeg altijd het risico-rendementsprofiel van het project.

Met deze tips kun je de IRR-resultaten beter begrijpen en effectief gebruiken bij het vergelijken van projecten. Onthoud altijd dat de IRR slechts één maatstaf is en dat het belangrijk is om deze in combinatie met andere maatstaven te beoordelen. Zo kun je een goede beslissing nemen bij het evalueren van investeringsmogelijkheden.