Return on investment berekenen

Vraag je je af hoeveel winst je kunt maken met een investering? We hebben goed nieuws voor je: je staat op het punt om te ontdekken hoe je de Return on Investment (ROI) berekent. Of je nu een beginnende belegger bent die op zoek is naar de beste investeringskansen of een doorgewinterde zakenman die zijn rendement wil berekenen, met de ROI-berekening kun je een beter inzicht krijgen in de winst (of verlies) die je hebt behaald. Gebruik de calculator om snel je return on investment te berekenen.

Return on Investment Calculator

Wat is Return on investment?

Return on Investment (ROI) is een financiële ratio die het rendement van een investering meet. Het geeft aan hoeveel winst een investering oplevert in verhouding tot de kosten ervan. ROI is een belangrijke maatstaf voor bedrijven en investeerders om te bepalen of een investering winstgevend is en de moeite waard is.

De ROI-formule is vrij eenvoudig. Het wordt berekend door de opbrengst van de investering te verminderen met de kosten van de investering, en dat resultaat te delen door de kosten van de investering. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage.

Hoe werkt de ROI-formule?

De ROI-formule bestaat uit drie elementen: de opbrengst van de investering, de kosten van de investering en het tijdsbestek waarin de investering is gedaan.

Om de ROI te berekenen, moet je eerst de kosten van de investering bepalen. Dit omvat alle kosten die verband houden met de investering, zoals de aankoopprijs van een activum, de loonkosten van werknemers of eventuele aanvullende kosten.

Vervolgens moet je de opbrengsten van de investering identificeren. Dit omvat alle inkomsten die direct verband houden met de investering, zoals de verkoop van producten, de winst gegenereerd door een nieuw project of eventuele kostenbesparingen.

Tot slot bereken je de ROI door de opbrengst van de investering te verminderen met de kosten en het resultaat te delen door de kosten. Vermenigvuldig dat vervolgens met 100 om de ROI uit te drukken als een percentage.

 • Bepaal de kosten van de investering: €10.000
 • Bepaal de opbrengsten van de investering: €15.000
 • Bereken de ROI: (€15.000 – €10.000) / €10.000 * 100 = 50%

Verschillende perspectieven op ROI

ROI kan vanuit verschillende perspectieven worden benaderd, afhankelijk van het doel van de investering of het type bedrijf.

Voor een investeerder kan ROI een maatstaf zijn om de winstgevendheid van een investering te beoordelen en te vergelijken met andere investeringsmogelijkheden. Een hogere ROI kan aantonen dat een investering een betere keuze is.

Voor een bedrijf kan ROI helpen bij het bepalen van de efficiëntie en winstgevendheid van bepaalde projecten of activa. Het kan ook worden gebruikt om te bepalen welke investeringen de prioriteit verdienen en welke moeten worden geoptimaliseerd of stopgezet.

Het is belangrijk op te merken dat ROI niet de enige maatstaf is om een investering te beoordelen. Andere factoren zoals risico’s, marktsituatie en strategische doelen spelen ook een rol bij het nemen van beslissingen over investeringen.

ROI bereken stappenplan

De ROI berekenen is een belangrijk onderdeel van het beoordelen van de winstgevendheid van een investering. Het stappenplan voor het berekenen van de ROI bestaat uit drie belangrijke stappen: het bepalen van de kosten, het bepalen van de opbrengsten en het uitvoeren van de berekening.

Bepalen van de kosten

Voordat je de ROI kunt berekenen, moet je eerst de totale kosten van de investering bepalen. Dit omvat zowel de directe kosten als de indirecte kosten. Directe kosten zijn bijvoorbeeld de aanschafkosten van een machine of de salarissen van nieuwe medewerkers. Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan de investering kunnen worden toegewezen, zoals utility-kosten of administratieve kosten. Het is belangrijk om alle kosten zorgvuldig te documenteren om een nauwkeurige berekening te kunnen maken.

 • Maak een lijst van alle directe kosten die verband houden met de investering.
 • Identificeer alle indirecte kosten die van invloed kunnen zijn op de investering.

Bepalen van de opbrengsten

Nadat je de kosten hebt bepaald, is het tijd om te kijken naar de opbrengsten die de investering zal genereren. Er zijn verschillende manieren om opbrengsten te meten, afhankelijk van het type investering. Als je bijvoorbeeld investeert in een nieuw product, kun je kijken naar de verwachte omzet van dat product. Als je investeert in een marketingcampagne, kun je kijken naar de verwachte toename van het aantal klanten. Het is belangrijk om een realistische schatting te maken van de opbrengsten om een nauwkeurige ROI-berekening te kunnen doen.

 • Evalueer de mogelijke opbrengsten die de investering zal genereren.
 • Maak een realistische schatting van de verwachte opbrengsten.

De berekening uitvoeren

Na het bepalen van de kosten en opbrengsten, is het tijd om de ROI-berekening daadwerkelijk uit te voeren. De ROI kan worden berekend met behulp van de volgende formule:

ROI = ((Opbrengsten – Kosten) / Kosten) * 100

De uitkomst van deze berekening geeft aan hoeveel winst (of verlies) je hebt behaald ten opzichte van de investering. Een positieve ROI betekent dat de investering winstgevend is, terwijl een negatieve ROI betekent dat de investering verliesgevend is. Het is belangrijk om de ROI regelmatig te berekenen om de prestaties van je investeringen te blijven evalueren.

 1. Trek de totale kosten af van de totale opbrengsten.
 2. Deel dit verschil door de totale kosten.
 3. Vermenigvuldig de uitkomst met 100 om de ROI als percentage te krijgen.

Tools en software voor ROI berekeningen

Als je serieus aan de slag wilt met Return on Investment (ROI), dan zijn er verschillende tools en software beschikbaar die je kunnen helpen bij het maken en analyseren van je berekeningen.

Online ROI rekenmachines

Online ROI rekenmachines zijn handige tools waarmee je snel en eenvoudig je ROI kunt berekenen. Deze rekenmachines zijn vaak gratis beschikbaar en vereisen geen installatie. Je kunt gewoon online naar de website gaan, je gegevens invullen en de rekenmachine doet de rest voor je. Het enige wat je nodig hebt, zijn je investeringskosten en de verwachte opbrengsten. De rekentool – zoals die van ons – zal dan de ROI voor je berekenen.

Met online ROI rekenmachines kun je ook verschillende scenario’s uitproberen en experimenteren met verschillende investeringsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de kosten en opbrengsten van verschillende projecten vergelijken om te zien welke het beste rendement oplevert. Dit kan je helpen om goede beslissingen te nemen en je investeringen te optimaliseren.

 • Gratis rekenmachines beschikbaar
 • Snel en eenvoudig te gebruiken
 • Vergelijk verschillende investeringsmogelijkheden

ROI modellen in Excel

Als je meer controle wilt over je ROI berekeningen en graag met spreadsheets werkt, dan kun je gebruik maken van ROI modellen in Excel. Deze modellen zijn vaak uitgebreider en bieden meer flexibiliteit dan online rekenmachines. Je kunt je eigen formules en berekeningen toevoegen en de modellen aanpassen aan je eigen specifieke behoeften.

Met Excel kun je ook geavanceerdere analyses uitvoeren, zoals het berekenen van de netto contante waarde (NCW) en de interne rentabiliteit (IRR). Dit kan nuttig zijn bij het evalueren van projecten op lange termijn en het bepalen van de waarde van toekomstige kasstromen.

Voordelen van ROI modellen in Excel:
 • Meer controle over je berekeningen
 • Flexibiliteit om formules aan te passen
 • Mogelijkheid tot geavanceerdere analyses

Geavanceerde analysetools voor bedrijven

Voor grote bedrijven en organisaties zijn er geavanceerde analysetools beschikbaar die kunnen helpen bij het analyseren van ROI op complexe niveaus. Deze tools bieden vaak uitgebreide functionaliteiten, zoals het analyseren van prestatiegegevens, het identificeren van trends en het doen van voorspellingen.

Met deze analysetools kun je diepere inzichten krijgen in je investeringen en de verschillende factoren die van invloed zijn op je ROI. Je kunt bijvoorbeeld zien welke marketingcampagnes het beste rendement opleveren, welke producten de meeste winst genereren en welke afdelingen efficiënt werken. Op basis van deze inzichten kun je dan strategische beslissingen nemen om je ROI te optimaliseren.

 • Diepgaande analyse van prestatiegegevens
 • Identificatie van trends en voorspellingen
 • Optimalisatie van ROI door strategische besluitvorming

Investeringskeuzes kritisch bekijken

Als het gaat om het nemen van investeringsbeslissingen, is het van cruciaal belang om kritisch te kijken naar de potentiële rendementen en risico’s. Return on Investment (ROI) is een veelgebruikte metric voor het evalueren van de winstgevendheid van een investering, maar het is belangrijk om te realiseren dat het niet de enige factor is waarop je je beslissingen moet baseren.

De rol van ROI in besluitvorming

ROI geeft een indicatie van hoeveel winst je kunt verwachten in verhouding tot de kosten van de investering. Het is een handige maatstaf om verschillende investeringsmogelijkheden met elkaar te vergelijken, omdat het je in staat stelt de financiële impact van elke optie te beoordelen. Je kunt de ROI berekenen door de opbrengsten van de investering te delen door de kosten en dit te vermenigvuldigen met 100 om een percentage te krijgen.

Wanneer je investeringsmogelijkheden vergelijkt, is het belangrijk om te onthouden dat een hogere ROI niet altijd betekent dat een investering automatisch de beste keuze is. Er zijn andere factoren, zoals risico’s en strategische overwegingen, die ook in overweging moeten worden genomen.

Alternatieven voor ROI bij complexe beslissingen

Er kunnen situaties zijn waarin ROI alleen niet voldoende is om een complexe investeringsbeslissing te rechtvaardigen. In deze gevallen kunnen alternatieve maatstaven nuttig zijn om een vollediger beeld te krijgen. Enkele van de alternatieven die je kunt overwegen zijn:

 • Netto Contante Waarde (NCW): Dit is de som van alle contante kasstromen minus de initiële investering, waarbij contante kasstromen worden verdisconteerd om de tijdswaarde van geld in overweging te nemen.
 • Interne Rentabiliteit (IRR): Dit is het rendement dat je krijgt door alle toekomstige inkomstenstromen van een investering te verdisconteren naar de huidige waarde en de IRR te berekenen waarop de netto contante waarde gelijk is aan nul.

Wanneer ROI mogelijk niet de beste metric is

Hoewel ROI nuttig is voor het analyseren van de winstgevendheid van een investering, zijn er gevallen waarin het mogelijk niet de beste metric is om op te vertrouwen. Enkele situaties waarin ROI mogelijk niet de beste keuze is, zijn onder meer:

Lange termijn investeringen:

Als je van plan bent om langdurig in een investering te blijven, kan het nodig zijn om verder te kijken dan alleen de ROI en rekening te houden met factoren zoals markttrends, concurrentie en technologische ontwikkelingen.

Strategische investeringen:

Soms kan een investering strategisch gezien waardevol zijn, zelfs als de ROI mogelijk niet meteen hoog lijkt. Een investering kan bijvoorbeeld bijdragen aan het vergroten van merkbekendheid, het betreden van nieuwe markten of het versterken van relaties met belangrijke stakeholders.

Het is belangrijk om te onthouden dat ROI slechts één aspect is van de besluitvorming bij investeringen. Het is noodzakelijk om een holistische benadering te hanteren en rekening te houden met alle relevante factoren om een weloverwogen beslissing te nemen.