BSN nummer controleren

Weet je nog dat moment waarop je vol spanning je nieuwe baan aannam en je gevraagd werd om je burgerservicenummer (BSN) door te geven? Maar toen ontdekte je dat jij je paspoort niet bij de hand had. En je wist niet zeker of je je BSN goed had onthouden. Was het nummer dat je in gedachten had correct? Met onze rekentool kun je snel en eenvoudig achterhalen of een BSN geldig is of niet.

BSN Check

Wat is burgerservicenummer (BSN)?

Heb je je ooit afgevraagd waarom je een cijferreeks nodig hebt om jezelf te identificeren? Het burgerservicenummer (BSN) is precies dat - een unieke reeks cijfers die jouw identiteit in Nederland vertegenwoordigt. Het is als een persoonlijk nummer dat je kunt vergelijken met je vingerafdruk, maar dan in digitale vorm.

Het burgerservicenummer werd geïntroduceerd door de Nederlandse overheid met de bedoeling om administratieve processen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Voordat het BSN werd ingevoerd, had je verschillende persoonsnummers voor verschillende overheidsinstellingen. Dit zorgde voor veel verwarring en administratieve rompslomp.

Verschillen tussen BSN en andere identificatienummers

Het BSN onderscheidt zich van andere identificatienummers door zijn uniciteit en veelzijdigheid. Het is een persoonsgebonden nummer dat voor diverse doeleinden wordt gebruikt, zoals belastingen, zorgverzekering, studiefinanciering, enzovoort. Andere identificatienummers, zoals je rijbewijsnummer of paspoortnummer, zijn specifiek voor bepaalde doeleinden en niet zo universeel toepasbaar.

Hoe wordt het BSN opgebouwd?

Het Burgerservicenummer (BSN) is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt in Nederland. Maar hoe wordt het BSN eigenlijk opgebouwd? Laten we eens kijken naar de structuur en componenten van een BSN.

Structuur en componenten van een BSN

Een BSN bestaat uit negen cijfers, waarvan het laatste cijfer een controlegetal is. Elk cijfer in het BSN heeft een specifieke betekenis en draagt bij aan de unieke identiteit van een persoon. Deze cijfers zijn willekeurig, maar uniek voor elke persoon. Deze cijfers worden gebruikt om een individu te identificeren in verschillende situaties, zoals bij het aanvragen van overheidsdiensten of het openen van een bankrekening.

Het BSN handmatig berekenen

Heb heb je je ooit afgevraagd hoe dit nummer eigenlijk wordt opgebouwd? We zullen je laten zien hoe je het BSN handmatig kunt berekenen. Om het BSN handmatig te berekenen, moet je een aantal stappen volgen:

 • Stap 1: Neem het persoonsnummer van de persoon waarvan je het BSN wilt berekenen. Dit persoonsnummer bestaat uit 9 cijfers.
 • Stap 2: Vermeerder het persoonsnummer met een controlegetal. Het controlegetal is een uniek getal dat wordt gebruikt om de validiteit van het BSN te controleren.
 • Stap 3: Voer de elfproef uit op het verkregen nummer. De elfproef is een wiskundige formule om te controleren of het BSN correct is berekend.
De formule voor het controleren van de geldigheid van een BSN is vrij eenvoudig. Het BSN moet voldoen aan de elfproef, wat betekent dat elk cijfer wordt vermenigvuldigd zijn positie van rechts naar links. Bij het laatste cijfer wordt echter niet uitgegaan van 1 maar van -1. Het resultaat moet een veelvoud van 11 zijn. Dit is een snelle illustratie:
BSN: ABCDEFGHI
(9 × A) + (8 × B) + (7 × C) + (6 × D) + (5 × E) + (4 × F) + (3 × G) + (2 × H) + (-1 × I)

Controlegetal en de elfproef

Het controlegetal is een cruciaal onderdeel bij het berekenen van het BSN. Het controlegetal is het laatste cijfer. De elfproef is gebaseerd op het principe dat de som van de individuele cijfers van het BSN deelbaar moet zijn door 11. Als dit het geval is, dan is het BSN geldig.

Fouten en problemen bij BSN-berekening

Het berekenen van het burgerservicenummer (BSN) kan soms voor problemen zorgen. Er zijn veelvoorkomende fouten die gemaakt worden tijdens het berekenen van het BSN en het is belangrijk om te weten hoe je deze fouten kunt voorkomen. Daarnaast kunnen er gevallen zijn waarin je een onjuist BSN ontvangt of tegenkomt. We zullenwe enkele van deze fouten bespreken en tips geven over hoe je ze kunt vermijden, evenals wat je moet doen als je een onjuist BSN hebt.

Veelvoorkomende fouten en hoe deze te voorkomen

Er zijn een paar veelvoorkomende fouten die mensen maken bij het berekenen van het BSN. Een van deze fouten is het niet correct invoeren of berekenen van de verschillende componenten van het BSN, zoals het controlegetal. Hierdoor kan het eindresultaat onjuist zijn en kan het BSN foutief gebruikt worden.

Om dit soort fouten te voorkomen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de juiste invoer van de gegevens. Controleer altijd de juistheid van de cijfers en zorg ervoor dat je het juiste controlegetal gebruikt tijdens de berekening. Een handige tip is om gebruik te maken van online BSN-validators en -tools, aangezien deze kunnen helpen bij het vermijden van dit soort fouten.

Een andere veelvoorkomende fout is het vergeten van de elfproef tijdens het berekenen van het BSN. De elfproef is een controle dat wordt gebruikt om de juistheid van het BSN te bevestigen. Als de elfproef niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot een onjuist BSN. Het is slim om altijd de elfproef toe te passen en te controleren of het BSN dat je hebt ingevuld geldig is.

Het belang van BSN

Het BSN is een essentieel onderdeel van je identiteit en wordt veelvuldig gebruikt door overheidsdiensten. Of je nu een paspoort wilt aanvragen, belastingaangifte wilt doen of een uitkering nodig hebt, je BSN wordt altijd gevraagd. Het stelt de overheid in staat om je persoonsgegevens snel en accuraat te kunnen koppelen aan de juiste informatie. Zo worden administratieve processen efficiënter en kunnen diensten sneller en beter worden verleend.

Bij het aanvragen van een paspoort of rijbewijs wordt je BSN gebruikt om je identiteit te verifiëren en ervoor te zorgen dat jij de enige bent die jouw identiteitsdocument kan gebruiken. Het BSN wordt opgeslagen in de Basisregistratie Personen (BRP) en is de sleutel tot je persoonsgegevens.

Bij de Belastingdienst speelt het BSN een cruciale rol bij het vaststellen van je belastingaanslag en het uitbetalen van toeslagen. Door je BSN te koppelen aan je inkomsten en persoonlijke situatie, kan de Belastingdienst een nauwkeurige berekening maken en voorkomen dat er fouten worden gemaakt.

Ook bij het aanvragen van een uitkering is je BSN noodzakelijk. Het stelt uitkeringsinstanties in staat om te controleren of je recht hebt op bepaalde voorzieningen en om fraude te voorkomen. Door het BSN te gebruiken, kunnen ze je identiteit controleren en ervoor zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen.

BSN in de private sector

Ook in de private sector is het BSN van groot belang. Banken maken gebruik van het BSN om je identiteit te verifiëren bij het openen van een bankrekening of het afsluiten van een hypotheek. Dit zorgt voor een veilige en betrouwbare financiële transactie. Daarnaast stellen banken het BSN vaak als verplicht voor het uitbetalen van salarissen en het afhandelen van belastingzaken.

Werkgevers hebben ook een rol in het gebruik van het BSN. Bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers moet het BSN worden verstrekt om de identiteit van de werknemer te controleren en de loonbelasting correct af te dragen. Het BSN wordt gebruikt om inkomensgegevens te koppelen aan de juiste persoon en ervoor te zorgen dat er een correcte loonadministratie plaatsvindt.

Privacy en beveiliging van je BSN

Je BSN is een zeer belangrijk identificatienummer dat veel persoonlijke informatie bevat. Het is daarom van groot belang om je BSN te beschermen en ervoor te zorgen dat het veilig blijft. Gelukkig zijn er wetten en maatregelen die de privacy van je BSN beschermen en kun je zelf ook acties ondernemen om je BSN veilig te houden.

Wetgeving rondom privacy van BSN

De privacybescherming van je BSN is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt ervoor dat organisaties die jouw BSN verwerken (zoals overheidsinstanties, zorgverleners, en werkgevers) verplicht zijn om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

De AVG legt ook vast dat je BSN alleen gebruikt mag worden voor specifieke doeleinden, zoals identificatie in het kader van wet- en regelgeving. Het is dus belangrijk om goed op te letten waar je je BSN verstrekt en om te controleren of dit echt nodig is.

 • Wees voorzichtig met het delen van je BSN. Verstrek het alleen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer het echt noodzakelijk is.
 • Vraag altijd waarom je BSN nodig is en hoe het gebruikt zal worden.
 • Controleer of de organisatie waar je je BSN verstrekt voldoet aan de privacywetgeving en bekend is met de AVG.
 • Vraag altijd een kopie van de gegevens waar je BSN op staat en controleer deze regelmatig.
 • Als je vermoedt dat er misbruik is gemaakt van je BSN, meld dit dan zo snel mogelijk bij de betreffende organisatie en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tips om je BSN veilig te houden

Niet alleen de wetgeving draagt bij aan de privacy en beveiliging van je BSN, maar ook je eigen gedrag en voorzorgsmaatregelen kunnen hierin een grote rol spelen. Hier zijn enkele tips om je BSN veilig te houden:

 1. Vermijd het bewaren van je BSN op onbeveiligde apparaten, zoals je telefoon, computer, of cloudopslag.
 2. Bewaar belangrijke papieren waar je BSN op staat op een veilige plaats, zoals een kluisje of een afgesloten lade.
 3. Geef je BSN nooit zomaar telefonisch door aan onbekende personen of organisaties. Wees altijd zeker van de betrouwbaarheid van de partij waarmee je communiceert.
 4. Gebruik sterke wachtwoorden voor accounts waarin je je BSN hebt vermeld. Zorg ervoor dat je wachtwoorden regelmatig verandert en dat ze uniek zijn.
 5. Pas op voor phishing-pogingen waarbij criminelen proberen je BSN en andere persoonlijke gegevens te stelen door zich voor te doen als betrouwbare instanties. Wees altijd waakzaam en verifieer de afzender voordat je gevoelige informatie verstrekt.
 6. Houd je persoonlijke gegevens, inclusief je BSN, privé op sociale media. Criminelen kunnen deze informatie gebruiken voor identiteitsdiefstal.